Europa buigt zich niet alleen over de gezondheid van
de staatsfinanciën, maar ook over die van de staatsburgers. Daarom legt
het normen op over het fijn stof in de lucht, een boosdoener die onder
andere astma en longkanker veroorzaakt en ons aller leven met gemiddeld
dertien maanden verkort. 

België en zeker Vlaanderen zijn geen
goede leerlingen, integendeel, we zijn hardnekkige zittenblijvers.
Gisteren was het erger dan ooit: de helft van de Vlaamse meetplaatsen
mat meer stof dan de Europanorm toelaat. Overigens is het al van april
om zeep; toen al was het aantal toegestane overschrijdingen per jaar
overschreden.

Arm Europa. We nemen het alleen ernstig als het ons past, als excuus wanneer de argumenten op zijn.

Toch
neemt Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege het stofprobleem
ongetwijfeld zeer ter harte. Zozeer dat haar nieuwe autofiscaliteit
uitgerekend dieselauto’s bevoordeelt, die vreselijke producenten van
fijn stof zijn. Qua fijn stof was Vlaanderen al het Griekenland van
Europa en het zal dat ook blijven. De Vlaamse regering ziet die Europese
normen blijkbaar ook als slechts een suggestie.

Bron : De Standaard