EHC op Twitter EHC op Facebook

Nederland : opnieuw geld voor schone taxi’s en bestelwagens

Nederlandse Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu wil subsidie
beschikbaar stellen voor de aankoop van taxi’s en bestelwagens met Euro
6-motoren. Dat staat in de brief over uitvoering van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die hij dinsdag naar de
Tweede Kamer heeft verstuurd.

Het NSL moet bewerkstelligen dat de
Nederlandse lucht in 2015 aan de Europese kwaliteitseisen voldoet.
Daarvoor zijn extra inspanningen nodig, zowel landelijk als op lokaal
niveau. “Het effect van de maatregel zal niet alle resterende lokale
knelpunten kunnen wegnemen, maar levert daar wel een bijdrage aan”,
schrijft Atsma.

Opmerkelijk is dat er, afgezien van voertuigen
met hybride of elektrische aandrijving, (nog) geen lichte bedrijfswagens
zijn die aan Euro 6 voldoen. Eerder gaf de rijksoverheid kopers van nieuwe bestelauto’s met af-fabriek roetfilter een
subsidie van € 300. Die regeling was zó in trek, dat het jaarbudget van
11,5 miljoen euro verdween als sneeuw voor de zon. Hij is daarom al op
25 juni van dit jaar gesloten en niet op 1 oktober 2011, zoals gepland
was. Mede dankzij de stimuleringsmaatregel is het aantal nieuwe
bestelwagens met zo’n roetfilter in vijf jaar tijd toegenomen van bijna
nul tot boven de 85%, laat het ministerie van I&M weten.

Bron : Automotive-online.nl

Plaats hier uw reactie.