EHC op Twitter EHC op Facebook

Archief voor November, 2011

London low emissions zone

Vanaf januari 2012 wordt wetgeving rond de “London Zone” aangescherpt, vanaf dan moeten alle bestelwagens vanaf 3,5T en alle bussen vanaf 5T voorzien zijn van een gesloten roetfilter.  Euro4 en Euro5 worden vrijgesteld van de roetfilterplicht.

Moerdijk staat in de top tien fijnstof

De SP in de gemeente Moerdijk waarschuwt op haar website voor de luchtvervuiling in de gemeente.

Uit recent onderzoek blijkt volgens de partij dat beide gemeentelijke
meetpunten regelmatig overschrijdingen te zien geven van de maximaal
toegestane concentratie fijnstof. Beide meetstations staan zelfs in de
top tien van Nederland, aldus de partij. Het meetpunt met de meeste
overschrijdingen in Moerdijk staat aan de Zwingelspaansedijk in
Fijnaart. Daar registreerde het RIVM volgens de SP dit jaar tot 1
september 42 dagen waarop de norm werd overschreden. Dat is één dag
minder dan de nummer één in Nederland: de W. de Zwijgerstraat in Leiden.

Het tweede meetpunt in de gemeente, dat aan de Julianastraat in de kern
Moerdijk, ‘scoorde’ 29 dagen met te veel fijnstof. De vervuiling heeft
volgens de SP zonder meer te maken met het industrieterrein Moerdijk.
Volgens Europese normen mag de gemiddelde concentratie fijnstof niet
meer dan 35 dagen per jaar de 50 microgram per kubieke meter
overschrijden.

 

Bron : DeStem.nl

Luchtkwalitieit Nederland

Een recent verschenen rapport van Natuur & Milieu zou aantonen dat
Nederland een van de meest vervuilde landen is van Europa.
Satellietbeelden uit 2004 en 2011 laten onveranderd hoge concentraties
van stikstofdioxide zien over nagenoeg het hele land. En ook de
concentratie fijnstof is zo hoog dat Nederland niet voldoet aan de
Europese normen voor luchtkwaliteit, zelfs niet na voorlopig uitstel van
de deadline die het vorige kabinet had bedongen.

Bron : Witte Weekblad

Foute informatie over roetfilters

Het bericht dat “De Telegraaf” vorige week naar buiten bracht en waarin
stond dat er een akkoord zou zijn tussen industrie en overheid berust
niet op waarheid. TLN meldt op haar website wat er in werkelijkheid aan
de hand is.

“Het artikel in De Telegraaf op 23 september 2011 heeft tot
onduidelijkheid geleid over de toepassing van roetfilters. In dat
artikel wordt gesteld dat de roetfilterplicht voor vrachtauto’s gaat
vervallen. De informatie die hiermee naar buiten is gebracht wijkt in
belangrijke mate af van de informatie die TLN naar eigen zeggen aan De
Telegraaf heeft verstrekt. TLN stelt het volgende: er wordt al sinds
2007 tussen een aantal partijen – waaronder het ministerie van VROM, een
aantal gemeenten en brancheorganisaties – gesproken over de
mogelijkheid de milieuzones die gelden voor vrachtauto’s uit te breiden
tot bestelauto’s. Amsterdam is een van de betrokken gemeenten. Bij die
gesprekken is ook gekeken naar de mogelijkheid om – net als bij de
vrachtauto’s – bepaalde typen bestelauto’s te verplichten een roetfilter
te hebben om een milieuzone in te mogen rijden. Al vrij snel is ervan
afgezien om retrofit filters op te nemen als toegangseis. In plaats
daarvan wordt ingezet op toegangseisen op basis van emissienormen.
Evenals voor andere voertuigen gelden voor bestelauto’s zogenaamde
‘Euronormen’, die een maximum uitstoot van fijn stof per kilometer
voorschrijven. Deze Euronormen gelden voor nieuwe bestelauto’s. De
beoogde toegangseisen schrijven voor dat vanaf een bepaalde datum
bestelauto’s moeten voldoen aan de Euronorm 4 om de milieuzones in te
rijden. Die norm zou dan enkele jaren later worden aangescherpt tot Euro
5. Het is aan de fabrikant om te bepalen hoe ze aan de Euronormen
voldoen. Dat kan met roetfilters, maar is niet voorgeschreven. Overigens
is nog niet duidelijk welke partijen het convenant ook daadwerkelijk
zullen ondertekenen. Het convenant zal niet gaan over personenauto’s.
In tegenstelling tot wat is sommige media wordt beweerd is het niet zo
dat de toegangseisen voor vrachtauto’s tot de milieuzones in
binnensteden veranderen. In de huidige 11 Nederlandse milieuzones geldt
tot 1 juli 2013 voor Euro III vrachtauto’s de eis dat er een roetfilter
op zit en het voertuig maximaal 8 jaar oud is. Na 1 juli 2013 mogen
alleen vrachtauto’s de milieuzones is die minimaal aan Euro VI voldoen.”


Bron: TLN