EHC op Twitter EHC op Facebook

Archief voor April, 2012

VDL Bus Valkenswaard

Na VDL Bus in Eindhoven schaft VDL nu ook voor haar productievestiging in Valkenswaard EHC L20 opsteek roetfilters aan.  VDL Bus Valkenswaard produceert luxe touringcars, VIP-bussen, streekbussen en voert speciale projecten uit.  Om de DME die uitgestoten wordt tijdens het starten en inpandig verplaatsen tijdens de productie te minimaliseren zal er voortaan gebruik worden gemaakt van onze EHC L20 mobiele opzet roetfilters.  De filters reduceren de uitstoot van roetdeeltjes met minimaal 99%.

Renault Trucks Défense

Renault Truck Défense schaft onze L20 opzet roetfilters aan.  Ze zullen onze opsteek uitlaatgasfilters gaan gebruiken om de militaire voertuigen inpandig te verplaatsen tijdens het productie proces.  De keuze viel op de L20 met opblaasbare balg, omdat deze zeer eenvoudig en zal gemonteerd kon worden.

Renault Truck Défense achète nos filtres à suie L20. Ils utiliser nos filtres pour déplacer les
véhicules militaires dans l’usine pendant le processus de fabrication.   Le
choix est tombé sur le L20 avec soufflets pneumatiques, car ils sont très
simple à monté.

Diesel blijft een groot probleem

Volgens het Milieurapport worden de plafonds voor de verzurende uitstoot
niet gehaald. Vooral de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) is daarbij
het probleem. De verdieseling van het wagenpark speelt een belangrijke
rol, aangezien de NOx-uitstoot van een dieselwagen drie maal hoger ligt
dan die van een benzinewagen. In 2000 werd diesel voor 75% van de
verplaatsingen gebruikt, in 2010 is dat aandeel opgelopen tot 83%.

In het hoofdstuk milieu en economie van het Milieurapport wordt de
verklaring én de oplossing voor de verdieseling aangedragen. Er werd
berekend welk deel van de externe kosten (kosten door luchtvervuiling,
lawaai, onderhoud wegen,…) betaald wordt via belastingen op verkeer. Uit
die berekening blijkt dat voor een diesel personenwagen slechts 69% van
de externe kosten worden vergoed, voor een kleine vrachtwagen op diesel
is dat slechts 30%. Voor een personenwagen op benzine wordt dan weer
55% te veel belasting betaald. Dat komt door de relatief lagere externe
kosten van een benzinewagen en de hogere accijnzen die benzinewagens
betalen. Dit toont nog maar eens aan dat het niet meer dan billijk is om
de accijnzen op diesel te verhogen en die op benzine te verlagen, om zo
een verdere verdieseling van ons wagenpark tegen te gaan en de
verzurende uitstoot onder controle te houden.

Bron : Bond Beter Leefmilieu