EHC op Twitter EHC op Facebook

Archief voor July, 2012

Venco kiest voor EHC opsteek roetfilters

De Venco Groep is een familiebedrijf en bestaat uit een aantal innovatieve bedrijven die actief zijn in de pluimveesector.  Venco is een wereldwijde aanbieder van
innovatieve en welzijnsvriendelijke systemen voor huisvesting van
pluimvee.  Om de vooraanstaande positie van de Venco Groep verder uit te bouwen, zijn
kennisontwikkeling en innovatie onontbeerlijk.  Om die reden werd de Venco Campus gebouwd – waarin alle bedrijven van de Venco Groep
werden ondergebracht.

De Venco Campus is een project dat in meerdere opzichten bijzonder is.  Onderscheidend zijn de ecologisch landschappelijke inrichting, de hoge ambities en scores op het vlak van duurzaamheid, het integrale ontwerpproces, en de consequente uitwerking van Slim bouwen.

Het grootste deel van het gebouw is ingericht voor logistieke activiteiten, assemblage, expeditie en opslag van Vencomatic en Agro Supply.  Het laden en lossen van vrachtwagens gebeurt inpandig en hierdoor moest naar een oplossing gezocht worden om de uitstoot van DME (diesel motor emissie) veroorzaakt door de vrachtwagens te minimaliseren.  Na een grondig evaluatie van alle mogelijke oplossingen  werd er gekozen om EHC opsteek roetfilters te gebruiken.  Onze L20 filters opsteekfilters zullen dus gebruikt worden om de vrachtwagens inpandig te verplaatsen.  Met hun afvangrendement van min 99% voldoen ze ruim aan beoogde doelstellingen van Venco.

Helft van ingeademde dieselroet blijft in het lichaam hangen

Van de roetdeeltjes die dieselvoertuigen uitstoten en die in
onze longen terechtkomen, blijft iets meer dan de helft echt in ons
lichaam hangen. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek.  Dat is een opvallend hoog percentage. Andere deeltjes in de uitstoot van
dieselvoertuigen bleken slechts voor 20 procent in het lichaam achter
te blijven. Hoe kan het dat de kleine roetdeeltjes zo hardnekkig zijn?
De onderzoekers denken dat wel te kunnen verklaren: doordat de
roetdeeltjes zo klein zijn, kunnen ze dieper in de longen doordringen.

Lees meer

Dieven stelen roetfilters

De waarde van de buit
loopt hoog op.  Omdat het verwijderen
van de systemen toch wel wat kennis en vaardigheid vereist, vermoeden
we dat er meerdere daders geweest zijn en dat de diefstal zorgvuldig
werd voorbereid.  Uitgerekend tijdens het opendeur weekeinde hebben dieven
toegeslagen bij mobilhomes Dicar in Geel (B). Er werden in totaal 19
roetfilters gestolen.

Bron : NieuwsbladBewerken