EHC op Twitter EHC op Facebook

Venco kiest voor EHC opsteek roetfilters

De Venco Groep is een familiebedrijf en bestaat uit een aantal innovatieve bedrijven die actief zijn in de pluimveesector.  Venco is een wereldwijde aanbieder van
innovatieve en welzijnsvriendelijke systemen voor huisvesting van
pluimvee.  Om de vooraanstaande positie van de Venco Groep verder uit te bouwen, zijn
kennisontwikkeling en innovatie onontbeerlijk.  Om die reden werd de Venco Campus gebouwd – waarin alle bedrijven van de Venco Groep
werden ondergebracht.

De Venco Campus is een project dat in meerdere opzichten bijzonder is.  Onderscheidend zijn de ecologisch landschappelijke inrichting, de hoge ambities en scores op het vlak van duurzaamheid, het integrale ontwerpproces, en de consequente uitwerking van Slim bouwen.

Het grootste deel van het gebouw is ingericht voor logistieke activiteiten, assemblage, expeditie en opslag van Vencomatic en Agro Supply.  Het laden en lossen van vrachtwagens gebeurt inpandig en hierdoor moest naar een oplossing gezocht worden om de uitstoot van DME (diesel motor emissie) veroorzaakt door de vrachtwagens te minimaliseren.  Na een grondig evaluatie van alle mogelijke oplossingen  werd er gekozen om EHC opsteek roetfilters te gebruiken.  Onze L20 filters opsteekfilters zullen dus gebruikt worden om de vrachtwagens inpandig te verplaatsen.  Met hun afvangrendement van min 99% voldoen ze ruim aan beoogde doelstellingen van Venco.

Plaats hier uw reactie.