EHC op Twitter EHC op Facebook

Sterk groeiende groep oldtimers steeds belangrijker voor de schadelijke emissies

Auto’s ouder dan 25 jaar (oldtimers) vormen in een aantal grote
steden nu nog ongeveer 1% van het licht wegverkeer. Zij zijn echter wel
verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de uitstoot aan PM10-fijn stof en
20% van de NOx. De uitstoot van fijnstof (PM10) uit de uitlaat van
dieselvoertuigen van die leeftijd, goed voor de helft van de import van
oldtimers, is 80 keer hoger dan van een moderne dieselauto. Hetzelfde
geldt voor oldtimers op benzine en LPG. De uitstoot van NOx van deze
voertuigen is 40-100 keer hoger dan van een moderne benzineauto. De
import van één oude auto van voor 1988 doet zo het effect van vele
nieuwe schone auto’s teniet.

Lees meer

Bron : TNO

Plaats hier uw reactie.