EHC op Twitter EHC op Facebook

Nederland : de meest vervuilende stad beloont !!!

HAARLEM – Vervuilende vrachtwagens die niet mogen rondrijden in Amsterdam, komen wel Haarlem binnen.  Volgens milieu- en verkeerswethouder Rob van Doorn (GroenLinks) is
dat het gevolg van de huidige rijkssubsidieregelingen die voor de meest
vervuilende stad het meest lonend uitpakt.

Simpel gezegd komt de huidige situatie erop neer, dat het fijnstofaanbod
in Amsterdam vele malen hoger ligt dan in Haarlem. Van Doorn:
,,Daardoor komen voor vervoerders in en naar Amsterdam
subsidieregelingen beschikbaar die niet gelden voor Haarlem. Je zou dus
kunnen zeggen dat het huidige systeem de meest vervuilende stad beloont.
Zelfs op de twee meest vervuilde plekken in Haarlem – langs de
Amsterdamsevaart en op de Bolwerken – komt Haarlem nog niet aan die
fijnstofnorm.’’

Steden of stedelijke gebieden mogen volgens de
wet niet zomaar milieuzones instellen waarbinnen vervoersbedrijven
verplicht zijn met schonere trucks rond te rijden dan wel met trucks
voorzien van roetfilters. Zo’n milieuzone gaat gepaard met een
compensatieregeling zodat bijvoorbeeld transportfirma’s subsidie krijgen
voor het aanbrengen van roetfilters.

Bron : IJmuider Courant

Plaats hier uw reactie.