EHC op Twitter EHC op Facebook

Archief voor May, 2013

Nissan Sint-Petersburg schaft EHC roetfilter

Nissan heeft voor haar fabriek in Sint-Petersburg, waar ze onder andere de Teana, X-trail en de Murano produceren, EHC P15 roetfilters aangeschaft.
De opsteek roetfilters worden gebruikt om de voertuigen tijdens het productieproces te verplaatsen.  Met een afvangrendement van 99% zorgen onze P15 roetfilters voor een aanzienlijke reductie van DME.

Naleving regels voor veilig werken mobiele werktuigen onder de maat

De Inspectie SZW (arbeidsinspectie in Nederland) stelt bij controles regelmatig vast dat werkgevers verzaken hun werknemers tegen fijn stof, zoals onder andere DME (Diesel Motoren Emissies), te bescheremen.  In Nederland geldt een roetfilter plicht voor diesel motoren , dit houdt in dat werkgevers de inspanningsplicht hebben om de blootstelling aan DME te voorkomen of maximaal te reduceren (o.a. door het gebruik van gesloten roetfilters)

Bron : Rijksoverheid Nederland

CO2-uitstoot verkeer en vervoer stijgt

Aan de hand van ruim honderd indicatoren schetst de Vlaamse
MilieuMaatschappij (VMM) de toestand van het milieu. Hierbij kijkt het
naar de uitstoot van broeikasgassen (CO2), verzurende emissies en fijn
stof (PM2,5) en dit in verschillende sectoren zoals industrie, energie,
transport …Eén van de belangrijkste trends die uit de analyse van het MIRA naar
voor komt, is dat de milieudruk in Vlaanderen meer en meer evolueert van
een industrieel probleem naar een verkeersprobleem.

Lees meer