EHC op Twitter EHC op Facebook

Naleving regels voor veilig werken mobiele werktuigen onder de maat

De Inspectie SZW (arbeidsinspectie in Nederland) stelt bij controles regelmatig vast dat werkgevers verzaken hun werknemers tegen fijn stof, zoals onder andere DME (Diesel Motoren Emissies), te bescheremen.  In Nederland geldt een roetfilter plicht voor diesel motoren , dit houdt in dat werkgevers de inspanningsplicht hebben om de blootstelling aan DME te voorkomen of maximaal te reduceren (o.a. door het gebruik van gesloten roetfilters)

Bron : Rijksoverheid Nederland

Plaats hier uw reactie.