EHC op Twitter EHC op Facebook

Archief voor August, 2013

Fijnstof in de lucht schaadt hartpatiënten

Prof. Claeys is Adjunct-diensthoofd cardiologie
in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en presenteert de
resultaten van zijn studie met de centrale vraag of de lucht die we
inademen een onzichtbare katalysator kan zijn voor hart-en vaatziekten.
Door verontreinigd lucht gedurende slechts twee uur in te ademen stijgt
de diastolische bloeddruk aanzienlijk, volgens het nieuwe onderzoek.

Bron : Medicalfacts.nl

Soort fijn stof bepalend voor gezondheidsschade

De grootte van het fijn stof is, naast het materiaal waaruit het fijn
stof bestaat, bepalend voor de gezondheidsschade. Niet alleen de fijnere
fractie (kleiner dan 2,5 micrometer) speelt een rol, maar ook
blootstelling aan de grovere fractie (2,5 tot 10 micrometer) van fijn
stof van het wegverkeer kan leiden tot nadelige effecten.  Het gebruik van een roetfilter bij een dieselmotor heeft een positief
effect op zowel de hoeveelheid fijn stof die wordt uitgestoten als de
schadelijkheid van dit stof.

Bron : Medical Facts