EHC op Twitter EHC op Facebook

Soort fijn stof bepalend voor gezondheidsschade

De grootte van het fijn stof is, naast het materiaal waaruit het fijn
stof bestaat, bepalend voor de gezondheidsschade. Niet alleen de fijnere
fractie (kleiner dan 2,5 micrometer) speelt een rol, maar ook
blootstelling aan de grovere fractie (2,5 tot 10 micrometer) van fijn
stof van het wegverkeer kan leiden tot nadelige effecten.  Het gebruik van een roetfilter bij een dieselmotor heeft een positief
effect op zowel de hoeveelheid fijn stof die wordt uitgestoten als de
schadelijkheid van dit stof.

Bron : Medical Facts

Plaats hier uw reactie.