EHC op Twitter EHC op Facebook

Fijnstof verhoogt risico hartziekte

Langdurig blootstelling aan fijnstof leidt tot een verhoging van het risico op hart- en vaatziekten.  De nieuwe studie includeerde 11 cohortonderzoeken uit vijf
landen en omvatte meer dan 100.000 mensen die niet bekend waren met
hart- en vaatziekten en die vanaf 1997 over een periode van gemiddeld
11,5 jaar werden gevolgd. Met behulp van mathematische modellen werd een
schatting gemaakt van de fijnstofconcentraties in hun omgeving. In
totaal kregen ruim 5100 mensen een coronaire aandoening. Uit de analyse
bleek dat een gemiddelde jaarlijkse toename met 5 μg/m3 van deeltjes met
doorsnede van kleiner of gelijk aan 2,5 micrometer het risico op een
coronaire aandoening met 13 procent verhoogde. Een toename met 10 μg/m3
van deeltjes met een diameter kleiner of gelijk aan 10 micrometer
verhoogde dat risico met 12 procent.

De EU houdt
momenteel voor fijnstof met een diameter van 2,5 micrometer een
toegestane limiet aan van minder dan 25 µg/m3. Wat overigens veel hoger
is dan in bijvoorbeeld de VS. Daar geldt: 12 µg/m3. De onderzoekers
wijzen er met nadruk op dat de verbanden die ze vonden gelden voor
concentraties onder de huidige Europese limiet. Ze zeggen ook dat de
mortaliteit die het gevolg is van fijnstof waarschijnlijk wordt
onderschat. Eerder onderzoek in Beijing vond ook al een verband tussen
fijnstof en hart- en vaatziekten. Jaarlijks zijn naar schatting
wereldwijd 3,2 miljoen sterfgevallen te wijten aan fijnstof.

Bron : Medisch Contact

Plaats hier uw reactie.