EHC op Twitter EHC op Facebook

Posts Tagged ‘Denox’

België haalt doelstellingen verzurende uitstoot niet

Recent maakte het Europees Milieubureau (EEA) nieuwe cijfers bekend over
de uitstoot van verzurende stikstofoxiden (NOx) in de Europese
lidstaten. Daaruit blijkt opnieuw dat België tot de slechtste leerlingen
van de klas behoort. België overschrijdt het uitstootplafond met 25% of
44.000 ton. Slechts vier andere lidstaten doen het nog slechter. Er
zijn dan ook bijkomende maatregelen nodig om de Europese milieu- en
gezondheidsdoelstellingen te kunnen halen.

Lees meer

Bron : Bond Beter Leemilieu

Nieuwe dieselauto’s vervuilen drie keer meer dan de norm

Dieselwagens die momenteel op de markt komen, moeten voldoen aan de
strenge Euro 5 normen voor emissies. De huidige testcyclus (NEDC), die
nagaat of wagens beantwoorden aan de euronorm, faalt. Meer en meer
recent wetenschappelijk onderzoek, onder andere van experts van de
Europese Commissie, toont aan dat nieuwe dieselwagens in reële
rijomstandigheden maar liefst drie keer meer vervuilende stoffen
uitstoten dan de norm voorschrijft. Dat in tegenstelling tot
benzinewagens die wel aan de norm beantwoorden.

Illustratie 1: normuitstoot (links) en reële NOX uitstoot van dieselwagens (rechts) Bron: Hausberger

Bron : Bond Beter Leefmilieu

Diesels stoten 3 keer meer NOx uit dan norm

Uit recent onderzoek, uitgevoerd bij het DG Joint Research Centre, Institute
for Energy and Transport van de Europese Commissie, blijkt opnieuw dat dieselvoertuigen in realiteit veel meer NOx en CO2
uitstoten dan hun normemissies laten uitschijnen. In realiteit
– aldus de onderzoekers – overschrijden deze voertuigen de Euronormen op vlak van NOx tot meer dan 300%.

Het onderzoek richtte zich op light-duty voertuigen, zowel diesel als benzine. De NOx-norm onder Euro 5
ligt voor dieselwagens (personenwagens en lichte vracht) op 0.18 g/km.
Voor benzines is dat 0.06 g/km. Uit de metingen is gebleken dat
benzinevoertuigen zowel op vlak van NOx als op vlak van CO-emissies ook
in realiteit onder de vereiste normen blijven.

 

Dat in tegenstelling tot de dieselvoertuigen uit de test. Gemiddeld
genomen stoten deze 0.62 g/km NOx uit, of meer dan 3 keer zoveel als de
limiet van 0.18 g/km. De slechtste leerlingen uit de klas stootten zelfs
0.93 g/km of meer dan 5 keer de toegelaten hoeveelheid NOx.

Zowel bij de dieselvoertuigen als de benzinevoertuigen lag de reële
CO2-uitstoot 9 tot 21% hoger dan de toegelaten emissies.

 

Bron : ACS Publications

Te veel stikstofdioxide in Antwerpen

Antwerpen slaagt er als enige Vlaamse regio niet in om de Europese
normen voor luchtkwaliteit te halen. Als minister van Leefmilieu
Schauvliege het gevraagde uitstel niet krijgt, kunnen de boetes oplopen
tot bijna 230 miljoen euro.

In 2008 kwam Europa met een nieuwe richtlijn voor de luchtkwaliteit. Die
stelt dat vandaag nergens in de Europese Unie meer dan 40 µg/m3
(microgram per kubieke meter) stikstofdioxide (NO2), mag worden gemeten
als gemiddelde op jaarbasis. Vlaanderen haalt overal de norm op één plek
na: Antwerpen met 44 µg/m3.

‘En dan wordt er niet eens gemeten ten oosten van de Ring, de motor van
de vervuiling’, vertelt professor Dirk Avonts van de UGent. ‘Het
probleem is dat het wagenpark in Vlaanderen hoofdzakelijk bestaat uit
dieselmotoren. Benzinewagens stoten nauwelijks stikstofdioxide uit. Maar
in tegenstelling tot de rest van Europa stimuleert Vlaanderen het
dieselrijden. Roetfilters bijvoorbeeld worden via premies aangemoedigd,
terwijl die er net voor zorgen dat dieselwagens meer NO2 uitstoten. Daar
komt nog bij dat op de Antwerpse Ring heel veel internationaal
vrachtverkeer passeert. De nabijheid van de Ring zadelt Antwerpen op met
een structureel luchtkwaliteitprobleem.’

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) vraagt Europa
nu om uitstel. Met een aantal maatregelen wil ze tegen 2015 de norm wel
halen. De Europese Commissie moet zich nog buigen over de aanvraag,
maar als ze geen uitstel verleent, volgt een fikse boete. De Europese
dwangsom kan variëren tussen 3486 euro en 209.160 euro per dag dat de
schending voortduurt. Als we tellen vanaf 2012 betekent dat dus drie
jaar lang betalen. Omgerekend komt dat in het slechtste geval uit op
229.030.200 euro, plus mogelijk een forfaitaire boete van 290.500 euro.

‘We zijn niet de enige die de norm niet halen’, klinkt het op het
kabinet van Schauvliege. ‘13 van de 27 lidstaten hebben uitstel gevraagd
en ook Brussel haalt de norm niet. Bij het Europese Gerechtshof kunnen
we trouwens aantonen dat we alle mogelijke redelijke maatregelen hebben
genomen om de luchtverontreiniging te bestrijden.’

Status-quo

Professor Avonts meent echter dat Europa niet onder de indruk zal zijn
van de maatregelen van minister Schauvliege. Zo stelt ze voor om het
wagenpark ‘drastisch te wijzigen’ naar een aandeel van 61,1 procent
dieselwagens. Uit het jaarverslag van de Belgische Petroleum Federatie
blijkt echter dat in 2010 het personenwagenpark voor 61 procent uit
diesels bestond. De minister stelt dus een status-quo van dieselwagens
voor terwijl zij in het wegverkeer 96,8 procent van de totale NO2
uitstoten.

Ook het Masterplan 2020 (de geactualiseerde versie van het
Mobiliteitsplan Antwerpen van de Vlaamse regering) wordt genoemd als
oplossing voor de luchtvervuiling. Een recent rapport van het Vlaams
Verkeercentrum stelt evenwel dat de Ring daardoor nog meer verkeer zal
aanzuigen. Maar dat lijkt geen punt. ‘Het Masterplan 2020 kan ook voor
de luchtkwaliteit een oplossing bieden’, bevestigt het kabinet van
Schauvliege. ‘Het Masterplan 2020 is een ramp voor de luchtkwaliteit in
Antwerpen’, repliceert Avonts. ‘De enige goede oplossing is het verkeer
rond de stad leiden. Antwerpen is een Europees kruispunt, wat maakt dat
Vlaanderen meer inspanningen moet leveren dan pakweg Letland. Maar de
beloning is ook groter. Een kleine daling van NO2 is niet significant in
een dunbevolkte regio. In Antwerpen daarentegen betekent het heel wat
voor de gezondheid van de 300.000 mensen die nabij de Ring wonen. Helaas
krijgt in Vlaanderen mobiliteit steeds voorrang op gezondheid. Maar als
de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid niet opneemt, dan krijgt
ze weldra drie keer de factuur gepresenteerd: eerst de Europese boetes,
dan de inspanningen die nodig zijn om de norm te halen en dan de
gezondheidskosten van al die mensen die er medische klachten aan
overhouden.’

Bron : Knack