EHC op Twitter EHC op Facebook

Posts Tagged ‘diesel motoren emissies’

CO2-uitstoot verkeer en vervoer stijgt

Aan de hand van ruim honderd indicatoren schetst de Vlaamse
MilieuMaatschappij (VMM) de toestand van het milieu. Hierbij kijkt het
naar de uitstoot van broeikasgassen (CO2), verzurende emissies en fijn
stof (PM2,5) en dit in verschillende sectoren zoals industrie, energie,
transport …Eén van de belangrijkste trends die uit de analyse van het MIRA naar
voor komt, is dat de milieudruk in Vlaanderen meer en meer evolueert van
een industrieel probleem naar een verkeersprobleem.

Lees meer