EHC op Twitter EHC op Facebook

Posts Tagged ‘fijn stof’

Aardbeiplantjes meten fijn stof

Liefst duizend Antwerpenaren kregen een aardbeiplantje mee
naar huis. Ze moeten het buiten op hun vensterbank zetten. Zo werken ze
mee aan een unieke meting van fijn stof vervuiling in hun stad.

Lees het vervolg van dit bericht »

EU tikt België op de vingers over fijn stof

De Europese Commissie heeft België donderdag een laatste
waarschuwing gegeven over de uitstoot van fijn stof. De Commissie is van
mening dat België al jarenlang onvoldoende inspanningen levert om de
vervuiling te beperken en vraagt dringende maatregelen. Als die er niet
komen, wordt ons land doorverwezen naar het Europees Hof. Dat kan zware
boetes opleggen.

Lees meer

Nieuwe benzine-auto’s veel schadelijker dan voorgangers

De nieuwste generatie benzinemotoren in personenauto’s stoten
duizend keer meer fijnstof uit, waaronder kankerverwekkende stoffen, dan
de conventionele modellen.

Lees meer

Lees het vervolg van dit bericht »

Fijnstof in de lucht schaadt hartpatiënten

Prof. Claeys is Adjunct-diensthoofd cardiologie
in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en presenteert de
resultaten van zijn studie met de centrale vraag of de lucht die we
inademen een onzichtbare katalysator kan zijn voor hart-en vaatziekten.
Door verontreinigd lucht gedurende slechts twee uur in te ademen stijgt
de diastolische bloeddruk aanzienlijk, volgens het nieuwe onderzoek.

Bron : Medicalfacts.nl

Soort fijn stof bepalend voor gezondheidsschade

De grootte van het fijn stof is, naast het materiaal waaruit het fijn
stof bestaat, bepalend voor de gezondheidsschade. Niet alleen de fijnere
fractie (kleiner dan 2,5 micrometer) speelt een rol, maar ook
blootstelling aan de grovere fractie (2,5 tot 10 micrometer) van fijn
stof van het wegverkeer kan leiden tot nadelige effecten.  Het gebruik van een roetfilter bij een dieselmotor heeft een positief
effect op zowel de hoeveelheid fijn stof die wordt uitgestoten als de
schadelijkheid van dit stof.

Bron : Medical Facts