EHC op Twitter EHC op Facebook

Posts Tagged ‘Nox’

Euro 6 even slecht als Euro 4

Vandaag treden voor autoconstructeurs de nieuwe Euro 6-normen voor
 personenwagens in werking. Met die Euronormen wil Europa het wagenpark
schoner maken. Met de Euro 6-norm mogen nieuwe dieselwagens nog maximaal
80 milligram/km verzurende stikstofoxiden (NOx) uitstoten. Het
Nederlandse onderzoekbureau TNO onderzocht de stikstofuitstoot van
nieuwe Euro 6-dieselwagens in het echte verkeer. Hieruit blijkt dat
nieuwe dieselwagens in de realiteit liefst zes keer meer NOx uitstoten
dan toegelaten.

Bron : Bond Beter Leefmilieu

Lees meer

Lees het vervolg van dit bericht »

Sterk groeiende groep oldtimers steeds belangrijker voor de schadelijke emissies

Auto’s ouder dan 25 jaar (oldtimers) vormen in een aantal grote
steden nu nog ongeveer 1% van het licht wegverkeer. Zij zijn echter wel
verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de uitstoot aan PM10-fijn stof en
20% van de NOx. De uitstoot van fijnstof (PM10) uit de uitlaat van
dieselvoertuigen van die leeftijd, goed voor de helft van de import van
oldtimers, is 80 keer hoger dan van een moderne dieselauto. Hetzelfde
geldt voor oldtimers op benzine en LPG. De uitstoot van NOx van deze
voertuigen is 40-100 keer hoger dan van een moderne benzineauto. De
import van één oude auto van voor 1988 doet zo het effect van vele
nieuwe schone auto’s teniet.

Lees meer

Bron : TNO

NOx-emissiehandel in Nederland afgeschaft

De emissiehandel in stikstofoxide (NOx) wordt stopgezet omdat het systeem niet functioneert zoals het zou moeten.

Lees het vervolg van dit bericht »

België haalt doelstellingen verzurende uitstoot niet

Recent maakte het Europees Milieubureau (EEA) nieuwe cijfers bekend over
de uitstoot van verzurende stikstofoxiden (NOx) in de Europese
lidstaten. Daaruit blijkt opnieuw dat België tot de slechtste leerlingen
van de klas behoort. België overschrijdt het uitstootplafond met 25% of
44.000 ton. Slechts vier andere lidstaten doen het nog slechter. Er
zijn dan ook bijkomende maatregelen nodig om de Europese milieu- en
gezondheidsdoelstellingen te kunnen halen.

Lees meer

Bron : Bond Beter Leemilieu

Nieuwe dieselauto’s vervuilen drie keer meer dan de norm

Dieselwagens die momenteel op de markt komen, moeten voldoen aan de
strenge Euro 5 normen voor emissies. De huidige testcyclus (NEDC), die
nagaat of wagens beantwoorden aan de euronorm, faalt. Meer en meer
recent wetenschappelijk onderzoek, onder andere van experts van de
Europese Commissie, toont aan dat nieuwe dieselwagens in reële
rijomstandigheden maar liefst drie keer meer vervuilende stoffen
uitstoten dan de norm voorschrijft. Dat in tegenstelling tot
benzinewagens die wel aan de norm beantwoorden.

Illustratie 1: normuitstoot (links) en reële NOX uitstoot van dieselwagens (rechts) Bron: Hausberger

Bron : Bond Beter Leefmilieu