EHC op Twitter EHC op Facebook

Posts Tagged ‘roet’

Defensie investeert verder in uitlaatgasfilters.

Defensie in Nederland blijft verder investeren in het verbeteren van de werkomstandigheden.  De uitstoot van roet en fijnstof is en blijft er probleem.  Defensie in Nederland wenst door het gebruik van onze roetfilters de blootstelling aan DME te minimaliseren. 

Lees het vervolg van dit bericht »

Fijnstof : zeer gevaarlijk voor werknemers

Fijnstof is een sluipmoordenaar: elk jaar sterven er wereldwijd 3,2 miljoen mensen aan de schadelijke gevolgen van deze ongezonde deeltjes in de lucht. Ook voor werknemers van uw organisatie is fijnstof levensgevaarlijk. Zorg dus dat u weet hoe u hun kunt beschermen.

Bron : Rendement.nl

Lees het vervolg van dit bericht »

Lucht in de stad vol fijnstof

De belangrijkste bron van vieze lucht is het drukke verkeer, maar vooral het verkeer zonder roetfilter. ‘Dat zijn bijvoorbeeld de oude diesels van vijftien jaar oud. Die auto’s stoten roet uit.

Lees meer

Fijnstof verhoogt risico hartziekte

Langdurig blootstelling aan fijnstof leidt tot een verhoging van het risico op hart- en vaatziekten.  De nieuwe studie includeerde 11 cohortonderzoeken uit vijf
landen en omvatte meer dan 100.000 mensen die niet bekend waren met
hart- en vaatziekten en die vanaf 1997 over een periode van gemiddeld
11,5 jaar werden gevolgd. Met behulp van mathematische modellen werd een
schatting gemaakt van de fijnstofconcentraties in hun omgeving. In
totaal kregen ruim 5100 mensen een coronaire aandoening. Uit de analyse
bleek dat een gemiddelde jaarlijkse toename met 5 μg/m3 van deeltjes met
doorsnede van kleiner of gelijk aan 2,5 micrometer het risico op een
coronaire aandoening met 13 procent verhoogde. Een toename met 10 μg/m3
van deeltjes met een diameter kleiner of gelijk aan 10 micrometer
verhoogde dat risico met 12 procent.

Lees het vervolg van dit bericht »

10.000 deelnemers experiment fijnstof gezocht

fijnstof app

De zoektocht in Nederland naar 10.000 vrijwilligers voor het meten van fijnstof met een smartphone is vrijdag van start gegaan.

Lees het vervolg van dit bericht »