EHC op Twitter EHC op Facebook

Posts Tagged ‘roetilter’

België haalt doelstellingen verzurende uitstoot niet

Recent maakte het Europees Milieubureau (EEA) nieuwe cijfers bekend over
de uitstoot van verzurende stikstofoxiden (NOx) in de Europese
lidstaten. Daaruit blijkt opnieuw dat België tot de slechtste leerlingen
van de klas behoort. België overschrijdt het uitstootplafond met 25% of
44.000 ton. Slechts vier andere lidstaten doen het nog slechter. Er
zijn dan ook bijkomende maatregelen nodig om de Europese milieu- en
gezondheidsdoelstellingen te kunnen halen.

Lees meer

Bron : Bond Beter Leemilieu