EHC op Twitter EHC op Facebook

Posts Tagged ‘smogalarm’

Dit jaar al te vaak te veel fijn stof in de lucht

Nu de temperaturen winters worden, stijgt ook de kans op veel fijn
stof in de lucht. Tegelijkertijd is het al een tijd geleden dat er
neerslag of wind is geweest welke de onderste luchtlagen moet
‘schoonvegen’. Doordat het ook steeds kouder en vroeger donker wordt,
zijn ook meer pendelaars geneigd terug met de wagen naar het werk te
rijden. Door een combinatie van al deze factoren kleuren de kaarten van
luchtkwaliteit dan ook dagelijks steeds meer oranjer.

 

Met name het fijn stofgehalte wordt steeds hoger. Vandaag raakte bekend dat (volgens nog niet-gevalideerde cijfers op de Irceline-wesbite)
in 2011 de fijn stofnorm al in 16 van de 37 Vlaamse en 2 van de 6
Brusselse meetstations meer dan 35 keer is overschreden. De meeste
overschrijdingen (86) vonden plaats in de Voorhaven van Brussel nabij
Haren en nabij Zwijndrecht.


Black Carbon

Sinds begin dit jaar meet de Intergewestelijke cel ook het dieselroet
of black carbon dat naast PM10 en PM2,5 ook deel uitmaakt van het fijn
stof. Deze waarden kleurden op 21/11 voor de meetposten in
Sint-Jans-Molenbeek en Elsene donkerrood tot zelfs bruin.


Smogalarm
Om de bevolking in de nabije omgeving van de autosnelwegen te
beschermen, vaardigen de gewesten vaak een snelheidsbeperking uit va 90
km/u wanneer gedurende verschillende dagen de waarden de 70 µg/m³
overschrijden. De kans dat dit gebeurt, is groter tussen 1 november en
31 maart.  In eerdere berichtgeving
kon u al lezen dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ook maatregelen
wil treffen wanneer de fijn stof (PM10)-norm de 100 µg/m³ overschrijdt
na een eerste overschrijding. Zo zijn er strengere maatregelen als een
(gedeeltelijk) rijverbod voorzien.


Actieplan

Door deze beslissing, zijn Brusselse bedrijven van meer dan 100
werknemers verplicht om tegen 31/10/2012 in hun bedrijfsvervoerplan
maatregelen uit te werken voor tijdens de drie drempels. Tijdens een
informatiesessie in oktober gaf Siemens meer duiding over hoe zij dit
hebben aangepakt voor de verplaatsingen naar de sites in Anderlecht en
Huizingen en binnen het gewest.

 

Sowieso kunnen de medewerkers telewerken, wordt het carpoolen en het
(brom)fietsgebruik gepromoot en zou men deeltijds kunnen werken op de
sites.  Daarnaast heeft het management van de divisies een lijst opgesteld
van personeel (technici, bewakingspersoneel,…) die noodzakelijk zijn
voor de werking van de onderneming.  Ook zal er in de vestiging van
Huizingen de nodige plaats worden voorzien om medewerkers van Anderlecht
te ontvangen. De medewerkers uit Huizingen zullen worden aangespoord om
thuis te werken opdat de essentiële medewerkers uit Anderlecht
tijdelijk in Huizingen zouden kunnen werken. Om beide sites gemakkelijk
toegankelijk te maken, is er een speciale shuttledienst voorzien
(driemaal ’s morgens en tweemaal ’s avonds) tussen beide sites.

Carpooling voor het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen zal
worden gefaciliteerd door lijsten te publiceren van medewerkers die op
vrijwillige basis een wagen willen delen.

 

Ook is er een communicatieplan opgesteld dat strategische
leveranciers, zoals de catering, moet informeren over de toestand. Om de
medewerkers voldoende te kunnen informeren, is er een mailing voorzien
met een voorbereide tekst, een mobiliteitssite op het Intranet en
actuele multimodale bereikbaarheidsfiche.  De gegevens over de luchtkwaliteit zijn continu beschikbaar op www.irceline.be

 

Bron: Irceline, Leefmilieu Brussel, Siemens, eigen berichtgeving