EHC op Twitter EHC op Facebook

Posts Tagged ‘uitlaatgasfilter’

Defensie investeert verder in uitlaatgasfilters.

Defensie in Nederland blijft verder investeren in het verbeteren van de werkomstandigheden.  De uitstoot van roet en fijnstof is en blijft er probleem.  Defensie in Nederland wenst door het gebruik van onze roetfilters de blootstelling aan DME te minimaliseren. 

Lees het vervolg van dit bericht »

Renault Dieppe schaft P15 roetfilters aan

Ondertussen is uit onderzoek gebleken dat niet alleen diesel motoren, maar ook de nieuwe generaties benzine motoren veel fijn stijf produceren.
Het is om die reden dat Renault Dieppe (Clio RS fabriek) onze P15 uitlaatgasfilters heeft aangeschaft.

Lees meer

Z-Diffusion schaft EHC L20 roetfilters aan

Z-Diffusion uit La  Rochelle (FR), misschien beter gekend van de Z-Spar masten, heeft EHC L20 roetfilters aangeschaft.  Het laden en lossen van de vrachtwagens gebeurt, zoals op veel andere plaatsen, inpandig.  Om het personeel te beschermen tegen de blootstelling aan het kankerverwekkende roet heeft men beslist om vanaf nu onze mobielen L20 uitlaatgasfilters te gebruiken.

Soort fijn stof bepalend voor gezondheidsschade

De grootte van het fijn stof is, naast het materiaal waaruit het fijn
stof bestaat, bepalend voor de gezondheidsschade. Niet alleen de fijnere
fractie (kleiner dan 2,5 micrometer) speelt een rol, maar ook
blootstelling aan de grovere fractie (2,5 tot 10 micrometer) van fijn
stof van het wegverkeer kan leiden tot nadelige effecten.  Het gebruik van een roetfilter bij een dieselmotor heeft een positief
effect op zowel de hoeveelheid fijn stof die wordt uitgestoten als de
schadelijkheid van dit stof.

Bron : Medical Facts

Bedenkelijke praktijken roetfilters

Onlangs kwamen vertegenwoordigers van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, TNO, RAI Vereniging, Bovag en
RDW bij elkaar voor een brainstormsessie over de problematiek van het illegaal verwijderen
van roetfilters.

Lees meer